1,470,000 1,250,000

Hệ thống đo đường huyết HGM-112

Kiểm soát đường huyết

Máy đo đường huyết HGM-112 được dùng như một công cụ hỗ trợ theo dõi và kiểm soát lượng đường trong máu

- +

Description

Tính năng sản phẩm

Thời gian kiểm tra nhanh

5 giây

Chỉ báo lỗi

Dấu hiệu lỗi khi hết hạn, sử dụng que thử bị hỏng hoặc tái chế

Các biện pháp với mẫu máu nhỏ
Công nghệ không mã hóa

Không mã hóa cho phép kiểm tra đường huyết dễ dàng

Nhẹ
Bộ nhớ

Đọc lại lần cuối

Chỉ sử dụng với Dải OMRON HGM-STP1A. Đơn vị đo của đồng hồ là mg / dL hoặc mmol / L, tùy thuộc vào quy định của các quốc gia tương ứng

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống đo đường huyết HGM-112”